زیست سازگاری پیشرفته

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: زیست سازگاری پیشرفته
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  زیست سازگاری – کارشناسی ارشد
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
۱. ایمیونولوژی و سیستم های انعقادی خون
 
۲. بافت های اصلی و تکنیک های شناسایی سلول ها و بافت ها
 
۳. واکنش های بافت و خون با زیست مایه ها و ارزیابی آن ها
 
۴. ساختمان میکروبی و خواص مواد قابل کاشت در بدن
 
۵. سرطان زایی و زیست مایه ها

۶. آزمون های بافت سازگاری زیست مایه ها خارج بدن

۷. آزمون های بافت سازگاری زیست مایه ها (داخل بدن)

۸. تکنیک های شناسایی بافت های اطراف محل کاشت زیست مایه ها تکنیک های میکروسکوپی – تکنیک های بیوشیمیایی

۹. آزمون های مکانیکی زیست مایه ها قبل و بعد از کاشت

۱۰. تجزبه پذیری زیست مایه ها در محیط بیولوژیکی و تجزیه شیمیایی و تجزیه بیولوژیکی

۱۱. شکست مکانیکی زیست مایه ها در محیط بیولوژیکی

۱۲. چسبندگی انواع سلول های حیاتی به زیست سازگارها


 

 

 مراجع
 


دفعات مشاهده: 195 بار   |   دفعات چاپ: 38 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر