چسبندگی در محیط های بیولوژیکی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: چسبندگی در محیط های بیولوژیکی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  شیمی آلی –بیوشیمی و بیوفیزیک –مهندسی مواد پزشکی
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
۱. پدیده چسبندگی در سیستم های بیولوژیکی:
۱- پدیده بیوچسبندگی از دیدگاه شیمی سطح ۲- پدیده بیوچسبندگی از دیدگاه مکانیک
 
۲. پدیده بیوچسبندگی از دیدگاه علوم ماکروملکول ها
چسبندگی از دیدگاه شیمی سطح
۱- خواص و ویژگی های سطوح بیولوژیکی ۲- خواص ترمودینامیک چسبندگی ۳- فعالیت ترمودینامیک بیوچسبندگی
 
۳. چسبندگی از دیدگاه مکانیک
مکانیک ترک و شکستن در بافت های سخت
فعالیت پذیر کردن پیوندهای بیوچسبی
روش های اندازه گیری انرژی شکست در اتصالات بیوچسبی
 
۴.چسبندگی از دیدگاه علوم ماکرومولکول ها
تأثیر ویسکوالاستیستیه ماکرومولکول ها (پروتئین ، کربوهیدرات ها ، گلیکوپروتین ها) در چسبندگی محیط های بیولوژیکی
تأثیر خواص رئولوژیکی ماکرومولکول ها در چسبندگی محیط های بیولوژیکی
تأثیر نفوذپذیری متقابل بر چسبندگی پیوندهای طبیعی و مصنوعی
 
۵. مکانیزهای چسبندگی در محیط های بیولوژیکی
مکانیزه تر شدن
بیوچسبندگی به وسیله نیروهای بین سطح وان درروالز
بیوچسبندگی به وسیله نیروهای بین دو قطبی
بیوچسبندگی به وسیله جذب مواد در سطح مشترک بیولوژیکی
بیوچسبندگی به وسیله نیروهای بین سطحی از نوع پیوندهای هیدروژنی
بیوچسبندگی به وسیله نیروهای بین سطحی از نوع اسید – بازی
بیوچسبندگی به وسیله برهم کنش های الکترواستاتیک
بیوچسبندگی به وسیله مکانیزم نفوذ مولکولی در سطح مشترک
بیوچسبندگی به وسیله مکانیزم قفل شدن سطوح بیولوژیکی زبر
اندازه گیری بیوچسبندگی در سیستم های بیولوژیکی
 
۶.کاربرد چسبندگی در پزشکی
استفاده از بیوچسب ها برای بستن رگ های خونی در جراحی بدون بخیه
استفاده از بیوچسب ها برای بافت های سخت
بیوچسب های مورد استفاده برای جوش زدن استخوان ، بیوچسب ها برای متصل کردن پرکننده به مبنای دندان
بیوچسب های تریانی بر پایه استر و مطالعه اثرات برهم کنش آن ها با بافت ها
بیوچسب های اکریلاتی بر پایه استر و مطالعه اثرات برهم کنش آن ها با بافت ها
استفاده از بیوچسب ها برای رهایش کنترل شده مواد در بدن )چسب های زیستی برای کنترل رهایش در دهان - چسب های
زیستی برای کنترل رهایش دربینی - چسب های زیستی برای کنترل رهایش از طریق پوست - چسب های زیستی برای کنترل
در روده و معده - چسب های زیستی برای کنترل رهایش واژنی
 
۷. پلیمرهای زیست سازگاری برای جلوگیری از چسبندگی در جراحی
مشکل چسبندگی در جراحی
پاتوفیزیولوژیکی چسبندگی در جراحی
استفاده از مواد مسدودکننده برای جلوگیری از چسبندگی در جراحی
استفاده از مواد دارویی برای جلوگیری از چسبندگی در جراحی
 

 مراجع
 


دفعات مشاهده: 47 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر