تخریب پذیری زیست مواد در محیط های بیولوژیکی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: تخریب پذیری زیست مواد در محیط های بیولوژیکی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  زیست سازگاری ، مبانی علوم و مهندسی پلیمرها ، شیمی آلی ، بیوشیمی و بیوفیزیک
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
۱. مکانیزم های تخریب و فرسایش زیست مواد
تخریب گرمایشی
تخریب اکسیداسیونی
تخریب نوری
تخریب شیمیایی
تخریب هیدرولیزی
تخریب مکانیکی – شیمیایی
تخریب بیولوژیکی
 
۲. مواد مورد استفاده در سیستم های تخریب پذیر
مواد پلی استری (پلیمرهای لاکتیک اسید و گلیکولیک اسید ، پلیمرهای کپرولاکتون ، پلیمرهای بتا، پلیمرهای هیدروکسی بیوتیرات ، پلیمرهای ارتو، استری )
پلی فسفوزین ها
پلی ارتو فسفات ها
پلی آنیدریدها
پلیمرهای طبیعی
سایر پلیمرهای مورد استفاده در سیستم های تخریبی

 
۳. روش های تست تخریب پذیری زیست مواد
روش های داخل بدنروش های خارج بدن ) تست های حرارتی با استفاده از DTA , TGA تست تغییر وزن مولکولی با دستگاه GPC کرواتوگرافی مایع، کروماتوگرافی گازی ، طیف سنجی مادون قرمز و ماورای بنفش
 
۴.تأثیر مواد تخریب پذیر کاشتی بر بافت های مجاور
1- تأثیر پلیمر تخریب پذیر بر فیبروبلاست بافت
2- تأثیر پلیمر تخریب پذیر بر ماکروفاژها در بافت
3- نفوذپذیری ماکروفاژها در پلیمر کاشتنی

 
۵. نقش ماکروفاژها در کنترل محیط خارج سلولی

 مراجع
 


دفعات مشاهده: 918 بار   |   دفعات چاپ: 71 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر