طراحی و خواص سطحی مواد در پزشکی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: طراحی و خواص سطحی مواد در پزشکی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  زیست سازگاری – بیوشیمی و بیوفیزیک – شیمی آلی – مبانی علوم و مهندسی پلیمرها
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
۱. اصول مهندسی سطح
 
۲. روش های اصلاح سطح فلزات (Ion Implantation)
 
۳. روش های اصلاح سطح پلیمرها (اکسیداسیون Graft, Ploymerization, Ion Implantation, (Coating ,blending
 
۴.جذب سطحی سلول ها و پروتئین ها روی سطح زیست مواد
 
۵. سازوکار مولکولی چسبندگی سلول به سطوح زیست مواد

۶. اثر متقابل خون و زیست مواد – نقش پلاکت ها
 
۷. آزمون های خون سازگاری مجاورتی (in vivo)
 
۸. روش های خون سازگار کردن زیست مواد از طریق اصلاح سطح
برای کاربرد های کوتاه مدت
برای کاربرد های بلندمدت 
 
۹. روش های اصلاح سطح زیست مواد جهت اتصال به بافت نرم و سخت

۱۰- کلسیفای شدن پروتز ها و ابزار پزشکی و سایر زیست مواد در بدن

۱۱- روش های شناسایی خواص فیزیکی و شیمیایی سطوح و مواد پزشکی شامل:
ATR – TIR – SEM – EDXA – DMTA – Staining – TEM – AFM – STM – Surface Tenstion, Contact angle – Auger Electron Analysis, …

 مراجع
 


دفعات مشاهده: 240 بار   |   دفعات چاپ: 44 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر