مهندسی بافت

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: مهندسی بافت
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  زیست سازگاری – بیوشیمی و بیوفیزیک – فیزیولوژی – شیمی آلی – مهندسی مواد پزشکی
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
۱. مقدمه ای بر مهندسی بافت
جایگزین کردن بافت های آسیب دیده با بافت های مصنوعی
رشد و تکثیر سلول ها در بافت های مصنوعی
ساخت مدل های مصنوعی سلولی و بافتی
تأمین ابزاری برای واردکردن سلول های تغییریافته به ارگانیسم
بررسی تغییر سطوح ابزار غیربیولوژیکی
 
۲. روش های تحقیق و مطالعه در مهندسی بافت
بیولوژی سلولی و مولکولی
روش های کاشت و پرورش سلول
الگوی رشد سلول ها
نقش ماتریس در رشد و تکثیر سلول (نقش کلاژن های غیرفیبری در ماتریس – نقش فیبرهای الاستیک در ماتریس)
 
۳. برهمکنش سلول و بافت با سطوح مصنوعی و طبیعی
واکنش امیونولوژی بدن بر بافت های مصنوعی
نقش نیروهای فیزیکی در تثبیت، رشد و تکثیر سلول ها در بافت
استفاده از سلول های تکثیرشده در in vitro برای دوباره سازی بافت
مواد مورد استفاده در دوباره سازی بافت در in vitro
مواد مورد استفاده در دوباره سازی در in vitro
تأثیر تنش در رشد سلول
 
۴.کاربرد مهندسی بافت در پزشکی
مهندسی بافت برای غضروف مصنوعی
کلیه مصنوعی
کبد مصنوعی
مهندسی بافت رگ های خونی
مهندسی بافت استخوان
مهندسی بافت رشته های عصبی
 
 مراجع
 


دفعات مشاهده: 668 بار   |   دفعات چاپ: 37 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر