بیوسرامیک پیشرفته

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: بیوسرامیک پیشرفته
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
۱. معرفی بیوسرامیک های پیشرفته ساختار، خواص و کاربردها انواع بیوسرامیک ها 

۲. کاربردهای بیوسرامیک ها مهندسی بافت (ارتوپدی، فک و دهان، جمجمه، قلبی–عروقی) سیستم های رهایش دارو بیوسنسورها
 
۳. سرامیک های فسفات کلسیمی (هیدروکسی آپاتیت، تری کلسیم فسفات، دوفازی های کلسیم فسفاتی و سیمان های استخوان)
 
۴.سرامیک های اکسیدی و غیراکسیدی (آلومینا، زیرگونیا و کربن ها)
 

۵. شیشه و شیشه سرامیک های زیستی

۶. بیوسرامیک های متخلخل

۷. کاربرد بیوسرامیک ها به عنوان پوشش و روش های اصلاح سطح (پلاسما اسپری، اسپری حرارتی، لیزر PVD,،CVD غوطه وری)

۸. کامپوزیت های بیوسرامیکی

۹. آزمایش های in vitro, in vivo

 مراجع
L.L. Hench, “Bioceramics”, J. Am. Ceram. Soc., 81 [7 ] 17.5-27 (1998 ).
 Biomaterials Science, An Introduction to Materials in Medicine, Edited by B.D. Ratner, A.S. Hoffman, F.J. Sckoen, and J.E.L Emons, Academic Press, Second edition,2004 .
 Handbook of Materials for Medical Devices, Edited by J. R. Davis, ASM international, 2003 .
 Biomaterials in Orthopedics, edited by Michael 1. Yaszemski, Debra J. Trantolo, Kai-Uwe Lewandrowsk, Vasif Hasirci, David E. Altobelli, Donald L. Wise, Marcel Dekker Inc., 2004.
 Maria Vallet-Regi, Jose Maria Gonzalez-Calbet, "Calcium Phosphates as Substitution of Bone Tissues", Progress in Solid State Chemistry 32 (2004) 1-31.
 Advanced Ceramics, Vol.1 - Bioceramics, J. F. Shackelford, Gordon and Breach Science Publishers,1999
.
 Fundamentals of Materials Science and Engineering, Second Edition, William D. Callister, Jr., John Wiley & Sons, Inc., New York, 1999.
 Handbook of Advanced Materials – Enabling New Designs-, Editor-in-chief: James K. Wessel, John Wiley & Sons, 2004.
 De Groot, K., and Le Geros, R., "Bioceramics of Calcium Phosphate", CRC press, Boca Raton, FL, 1983.
 Service Characteristics of Biomedical Materials and Implants, A. Batchelor, J. R. Batchelor, and M. Chandrasekaran, Imperial College Press, London, 2004.
 Biomedical Materials, Tristan Burg, Owen
 


دفعات مشاهده: 241 بار   |   دفعات چاپ: 45 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر