مهندسی سامانه های کشت سلولی و آزمایشگاه

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اجباری)
 
 
عنوان درس: مهندسی سامانه های کشت سلولی و آزمایشگاه
 
تعداد واحد       3                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس:  

درس کشت سلولی به صورت واحد نظری – عملی برای مقطع کارشناسی ارشد مهندسی بافت در نظر گرفته شده است. پس از توضیح مبانی علمی تجهیزات آزمایشگاهی و روش های کشت و اندازه گیری به طور نظری، تکنیک های عملی عمومی و رایج کشت سلولی و آنالیز در آزمایشگاه اجرا خواهد شد.


رئوس مطالب:

بخش نظری:
مقدمهای بر کشت سلول و جایگاه آن در مهندسی بافت

تاریخچه
کاربردهای کشت سلول
نگاهی اجمالی به آزمایشگاه کشت سلولی
تجهیزات و امکانات آزمایشگاه کشت سلولی
ایمنی و کنترل عوامل خطر در آزمایشگاه کشت سلولی
منابع تهیه تیره های سلولی
مهم ترین انواع کشت سلولی
Subculture (سلول های تک لایه ای، تعلیقی)
سیستم های کشت سلولی دوبعدی و سه بعدی
روش های جداسازی سلول از بافت حیوانی و انسانی
تکنیک های اندازه گیری مشخصه های سلولی: میکروسکوپی، اسپکتروسکوپی و آنالیز شیمیایی
محیط نگهداری مواد مصرفی در کشت سلولی
کینتیک رشد سلول ها و روش های اندازه گیری
منبع بافتی مناسب برای کشت سلولی
خصوصیات مورفولوژیک سلول ها در کشت
روش های بهبود شرایط رشد سلول
تهیه منحنی رشد و بررسی فازهای رشد سلولی
محیط کشت سلولی و خصوصیات آن
منجمد کردن و نگهداری تیره های سلولی
آلودگی های محیط کشت سلولی
پروتکل ها و تکنیک های متداول کشت سلولی

بخش عملی: پروتکل ها و تکنیک های متداول کشت سلولی
تکنیکای آسپتیک
سترون کردن
نگهداری و انهدام مواد بیولوژیکی در آزمایشگاه کشت سلولی
تهیه محیط کشت
تکنیک های روزمره کشت سلولی
ذوب کردن تیره های سلولی منجمد
شمارش سلولی
پاساژ تیره های سلولی چسبان
منجمد کردن و نگهداری تیره های سلولی
تغذیه سلولی
تثبیت سلول
رنگ آمیزی سلول
 

وش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
 مراجع
 
1. مبانی و اصول مقدماتی تکنیک های کشت سلولی ، دکتر محمدرضا خرمی زاده و دکتر رضا فلک، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران، 138
2. Culture of Animal Cells: A Manual of Basic Technique and Specialized Applications, (2011), R. Ian Freshney
3. Tissue Engineering: From Lab to Clinic, edited by Norbert Pallua and Christopher V. Suschek, (2011) Springer
4. Tissue Engineering Essentials for Daily Laboratory, edited by Will W. Minuth, Raimund Strehl, Karl Schumacher (2005) Wiley
5. Culture of Cells for Tissue Engineering, edited by Gordana Vunjak- Novakovic, R. Ian Freshney (2006) Wiley
6. Interfacial Phenomena and Bioproducts (Biotechnology and Bioprocessing), John Brash, 1996, CRC Press
7. Biological Performance of Materials Fundamentals of Biocompatibility, Fourth Edition, Fourth Edition , edited by Black, (2005) CRC Press
 


دفعات مشاهده: 524 بار   |   دفعات چاپ: 56 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر