پدیده های انتقال در سامانه های زیستی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: پدیده های انتقال در سامانه های زیستی
 
تعداد واحد       3                                                 پیش نیاز  مبانی انتقال حرارت و جرم در سیستم های حیاتی ( پدیده های انتقال)
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس:  

آشنایی با پدیده های انتقال اعم از مکانیک سیالات، انتقال جرم و انتقال حرارت در بدن


رئوس مطالب:

1. مبانی مکانیک سیالات در بدن

2. مروری بر پدیده های انتقال

3. انتقال جرم از طریق نفوذ

4. انتقال جرم در سیستم های حیاتی

5. انتقال از طریق شبکه رگ های خونی

6. انتقال اکسیژن در سیستم تنفسی تا سلول ها

7. انتقال مواد در سیستم گوارش

8. انتقال جرم در کبد و کلیه

9. پدیده های انتقال در درمان غده های سرطانی

10. انتقال جرم در سیستم های کمکی- درمانی

11. انتقال حرارت در بدن ( مکانیزم تولید، انتقال و اتلاف حرارت در بدن)

 

روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
 مراجع
 
1. Transport phenomena, 2nd edit. By R. B. Bird, W. E. Stewart, and E. N. Lightfoot, 2007. (University of Wisconsin Madison, John Wiley)
2. Transport phenomena in biological systems. G. A. Truskey, F. Yuan, and D. F. Katz, 2004. (Duke University, Pearson Education Inc. )
3. Diffusion, Mass transfer in fluid systems, 3rd Edit. By E. L. Cussler, 2007. (University of Minnesota, Cambridge University Press)
4. Incropera, Fundamentals of heat and mass transfer, 2005 John Wiley & Sons Inc .
5. Najarian S. , Introduction to biomedical engineering, 2006, Jahaad Daneshghah Publication Company
6. Truskey, G. A. , Yuan, F. , Katz, D. F. ”, Transport Phenomena in Biological Systems”, (2nd Ed. ), Pearson Prentic Hall, (2009)
7. Rosell, R. J. , Diller, K. R. , “Biotransport: Principles and Applications”, Springer (2011)
 


دفعات مشاهده: 1798 بار   |   دفعات چاپ: 53 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر