مهندسی سلول های بنیادی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: مهندسی سلول های بنیادی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس:  

آشنایی با انواع سلول های بنیادی، روش های کشت و مهندسی کنترل شده تمایز آن ها به سمت بافت های هدف


رئوس مطالب:

معرفی ، تاریخچه و انواع سلول های بنیادین
سلول های بنیادی جنینی 
سلول های بنیادی بزرگ سالان یا سلول های بنیادی بافتی 
 
کنام سلول های بنیادی 
زیست مواد به عنوان کنام سلول های بنیادی
 
تمایز در سلول های بنیادی
تأثیر عوامل شیمیایی
تأثیر عوامل فیزیکی
تأثیر عوامل مکانیکی
تأثیر عوامل الکتریکی
تأثیر عوامل مغناطیسی
 
سلول های بنیادی و مهندسی بافت
ترمیم عصب
درمان بیماری های قلبی - عروقی 
ترمیم پوست 
دیابت
سرطان، سلول های بنیادی و سلول های بنیادی سرطانی

پروتکل های سلول های بنیادین و درمان با استفاده از سلول های بنیادی 

بانک های خصوصی و دولتی سلول های بنیادی
 
ملاحظات اخلاقی در تحقیقات سلول های بنیادین

 

روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
 مراجع
 
1. Robert Lanza, John Gearhart, Brigid Hogan, Douglas Melton, Roger Pedersen, E. Donnall Thomas, James Thomson and Sir Ian Wilmut, Essentials of Stem Cell Biology, Elsevier Inc. 2009.
2. Song Li, Nicholas L’ Heureux, Jenniffere Elliseeff, Stem cell and tissue engineering, World Scientific Publishing Company, 2011.
3. Krishnendu Roy, Biomaterials as Stem Cell Niche, Springer, 2010
4. Lawrence S. B. Goldstein, Meg Schneider, Stem Cells For Dummies, Wiley Publishing Inc. 2010 .
5.مجموعه کتاب های چهار جلدی سلول های بنیادی، گردآوری و تألیف دکتر حسین بهاروند، انتشارات خانه زیست شناسی، .1387
 


دفعات مشاهده: 1079 بار   |   دفعات چاپ: 59 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر