مکانیک بافت

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: مکانیک بافت
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس:  

آشنایی با بافت و مکانیک آن


رئوس مطالب:

۱. مقدمه و کلیات

۲. اجزای غیر ارگانیک بافت های بدن ( الاستین، کلاژن، مواد زمینه ای و. . . )

۳. اجزای ارگانیک بافت های بدن (سلول ها)

۴. خواص مکانیکی ریز ساختار بافت های بدن


۵. بافت های نرم و خواص مکانیک آن ها (دیواره شریان، غضروف، تاندون ، لگامان، پوست و. . . )

۶. بافت های سخت و خواص مکانیکی آن ها ( استخوان، دندان و. . . )

۷. تئوری های تحلیل مکانیک بافت های بدن انسان


۸. الاستیسیته محدود، هایپرالاستیسیته، پوروالاستیسیته، دو فازی و. . .

۹. کارکرد و مکانیک بافت های بدن انسان به تفکیک

۱۰. سیستم عضلانی، استخوانی، سیستم قلب و عروق، پوست ، دندان و. . .

۱۱. Remodeling در بافت

12. تحلیل بیومکانیکی از آسیب شناسی بافت های بدن و پیری


 

روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
 مراجع
 
1. Holzapfel G. A. , Ogden R. W. , Mechanics of Biological Tissue, 2006, Springer .
2. Fung y. c. , Biomechanics: Mechanical Properties of Living Tissues (2nd ed), Springer, 1993 .
3. Nigg B. M. , Herzog W. (eds), Biomechanics of Musculo- Skeletal System (2nd
ed),1999, John Wiley & Sons .
4. Cowin S. C. , Humphrey J. D. , Cardiovascular Soft tissue Mechanics, 2002, Springer .
5. Humphrey J. D. , Cardiovascular Solid Mechanics, 2002, Springer .
 
6. Cowin S. C. , Bone Mechanics Handbook (2nd ed), 2001, CRC .

7. Aaberg E. , Muscle Mechanics (2nd ed), 2005, Human Kinetics Publishers .

8. Martin R. B. et al. , Skeletal Tissue Mechanics, 1998, Springs .


دفعات مشاهده: 736 بار   |   دفعات چاپ: 42 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر