ترمیم زخم در مهندسی بافت

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: ترمیم زخم در مهندسی بافت
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس:  

آشنایی با روش های نوین ترمیم زخم و درمان آسیبهای پوستی


رئوس مطالب:

۱. تعریف و انواع زخم

۲. واکنش های التهابی در زخم و ترمیم آن

۳. واکنش های سیستم ایمنی در زخم و ترمیم آن

۴. واکنش های سیستم ایمنی در زخم و ترمیم آن


۵. واکنش های عروقی و سیستم خون رسانی در زخم و ترمیم آن

۶. اختلالات همودینامیک در زخم و ترمیم آن

۷. نقش .E. C. M  در ترمیم زخم


۸. نقش بافت همبندی در ترمیم زخم

۹. ترمیم پوست

۱۰. مواد مورد استفاده در ترمیم زخم (جایگزین ها، بخیه ها و پانسمان ها)

۱۱. زیست سازگاری مواد در ترمیم زخم

12. آثار موضعی مواد مورد استفاده برای ترمیم زخم

13. آثار سیستمیک مواد مورد استفاده برای ترمیم زخم


 

روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
 مراجع
 
1. Brunicardi F. C. et al, Schwartz's Principles of Surgery, 8th Edition, McGraw- Hill 2005 .
2. Abbas K. et al. , Pathology Basis of Disease, W. B. Saunders, 2005 .
3. Benjamini E. et al. , Pathology, Wiley, 2000.


دفعات مشاهده: 325 بار   |   دفعات چاپ: 41 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر