ژن درمانی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: ژن درمانی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس:  

آشنایی با روش های ژن درمانی و استفاده از اعمال تغییر در ژنتیک در مهندسی بافت


رئوس مطالب:

۱. تاریخچه و مقدمه

۲. تعریف ژن و کلیات ژنتیک

۳. سیستم های حمل کننده ویروسی در ژن درمانی

۴. سیستم های حمل کننده غیرویروسی در ژن درمانی


۵. ژن درمانی برای بیماری های ژنتیکی

۶. ژن درمانی برای بیماری های عفونی

۷. کاربرد اختصاصی ژن درمانی در درمان سرطان


۸. ژن درمانی برای اصلاح رفتار و مشخصه های سلولی

۹. کاربرد ژن درمانی در کنترل رفتار و سرنوشت سلول های بنیادی

۱۰. ملاحظات اخلاقی در ژن درمانی 

روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
 مراجع
 
1. Kresina T. F. (ed), An Introduction to molecular Medicine and Gene Therapy, 2000, Wiley- Liss .
2. Giacca M. (ed), Gene Therapy, 2010, Springer .
3. Templeton N. S. and Lasic D. D. (eds), Gene Therapy: Therapeutic Mechanisms and strategies, 2000, 3rd ed. , CRC Press .
4. Huber B. E. and Magrath I. (eds), Gene Therapy in the Treatment of Cancer: Progress and Prospects, 1999, Cambridge University Press .
5. Naff C. F. (ed), Gene Therapy, 2004, Green Haven Press .


دفعات مشاهده: 358 بار   |   دفعات چاپ: 51 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر