سامانه های میکرو/نانوالکترومکانیکی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: سامانه های میکرو/نانوالکترومکانیکی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس:  

آشنایی با فن آوری NEMs و MEMS یا فن آوری سیستم های میکرو/نانوالکترومکانیکی


رئوس مطالب:

۱. مقدمه، مقیاس گذاری، بازار عرضه و تقاضا

۲. مواد و روش های ساخت در ابعاد میکرو/ نانو

۳. اصول عملکرد فناوری های NEMS/MEMS


۴. فن آوری میکروسیالات (microfluidics): پدیده های انتقال در مقیاس میکرو

۵. مفاهیم و روش های ساخت دستگاه های میکروسیالاتی زیستی (biomicrofluidics)

۶. کاربردهای فن آوری میکروسیالات زیستی:
میکرومهندسی برای کاربردهای بیوتکنولوژی
جداسازی، ساخت و تحلیل ساختار مولکول های زیستی (پروتئین و DNA)
میکروآرایه های زیستی
میکرومهندسی سنسورهای زیستی
تشخیص پزشکی
میکرومهندسی در بیولوژی سلولی- مولکولی
مطالعات سلولی
میکرومهندسی بافت
کشف و ارزیابی دارو
مثال های تجاری
 
۷. چشم انداز آینده فن آوری 

روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
 مراجع
 
1. Senturia S. D. , Microsystem Design, 2000, Springer .
2. Liu C. , Foundations of MEMS, 2011, 9nd ed. , Prentice Hall .
3. Korvink J. G. , Paul O. (eds. ), MEMS: A Practical Guide to Design, Analysis, and
Applications, 2006, William Andrew, Inc .
4. Folch A. , Introduction to BioMEMS, 2012, CRC Press;
5. Saliterman S. S. , Fundamentals of BioMEMS and Medical Microdevices, SPIE Publications, 2006, CRC Press .
2. Zahn J. D. , Methods in Bioengineering: Biomicrofabrication and Biomicrofluidics, 2009, Artech House .
7. Daw R. , Finkelstein J. (eds), Lab on a Chip Special issue, Nature, Vol :442 (Issue :7101) 2006 .


دفعات مشاهده: 406 بار   |   دفعات چاپ: 70 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر