زیست سازگاری در مهندسی بافت

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: زیست سازگاری در مهندسی بافت
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس:  

بررسی مفهوم زیست سازگاری و روش های مختلف اندازه گیری آن
 

روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
 مراجع
 
1 . J. Park and R. S. Lakes, Biomaterials An Introduction, Springer, third edition, 2007 
2. B. D. Rattner, A. S. Haffman, F. J. Schoen and J. E. Lemons, Biomaterial Science, An introduction to Material in Medicine, third edition, 2013 .
3. Dee K. C. , Puleo D. A. , Bizios R. , Tissue- Biomaterial Interactions, 2002, John Wiley & Sons .
4. Lanza R. P. , Longer R. , Vacanti J. P. , Principles of Tissue Engineering, 2nd edition, 2000, Academic Press .
5. Atala A. , Lanza R. P. , Methods of Tissue Engineering, 2002 .


دفعات مشاهده: 256 بار   |   دفعات چاپ: 51 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر