مبانی مهندسی بیومولکولی و روش های آزمایشگاهی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: مبانی مهندسی بیومولکولی و روش های آزمایشگاهی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس:  

آشنایی با مبانی مهندسی بیومولکولی و روش های آزمایشگاهی


رئوس مطالب:

۱. نیرو و انرژی در بیومولکول ها

۲. شیوه تعامل بین بیومولکول ها

۳. بازخوانی ساختار بیومولکول ها


۴. آنتروپی و انرژی آزاد

۵. کاربرد سینماتیک در سیستم های بیولوژیک

۶. سینماتیک تعامل در رفتار بیومولکول ها

۷. چسبندگی و نیروهای ناشی از آن در سلول

۸. تعامل سلول و محیط (Substrate &ECM)

۹. روش های آزمایشگاهی بیومولکولی
 
10. Fluorescent Microscopy

11. Cell Adhesion/Shear Forces measurements technique

12. AFM application in biomolecular measurement

13. Biosensor application in cell experiments

 
14. مکانیسم های مولکولی برهمکنش سلول با سلول


 

روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
 مراجع
 
1. فیریک و شیمی فصل های مشترک، مترجمان: سید پیروز هویدا مرعشی، علیرضا ذوالفقاری، داود حق شناس، نشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، 1389
2- مقدمه ای بر برهمکنش بافت و بیومتریال / تألیف کی سی دی، دیوید ای 1 پالئو، رنا بیزیوس؛ ترجمه شاهین بنکدار، محمد رفیعی نیا. نشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، 1386
3- Surfaces and interfaces for biomaterials, Edited by Pankaj Vadgama, (2005) CRC Press


دفعات مشاهده: 94 بار   |   دفعات چاپ: 19 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر