نانوبیوتکنولوژی در مهندسی بافت

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: نانوبیوتکنولوژی در مهندسی بافت
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس:  

معرفی مفاهیم و دانش زیربنایی فن آوری نانوپتانسیل بالقوه آن در توسعه بیومتریال های جدید برای کاربردهای مهندسی بافت.


رئوس مطالب:

مقدمه: آشنایی با نانوتکنولوژی- ابعاد نانو- الهام از طبیعت – مثال هایی از مزایا و کاربردهای نانو 

دانش زیربنایی نانوتکنولوژی- خواص کوانتومی در نانومواد و تغییر خواص مواد در ابعاد نانو 

انواع نانو ساختارها:
نانوالیاف- نانو لوله ها- نانو ذرات. . . 

روش های تولید نانو ساختارها: 

روش بالا به پایین: ر
وش های لیتوگرافی و. . . 
روش پایین به بالا: روش های سنتز از فاز مایع و روش های سنتز از گاز 

روش های آنالیز خواص نانو ساختارها 

استانداردهای نانوساختارها 

بیوتکنولوژی و نانوبیوتکنولوژی 

مروری بر مهندسی بافت و نقش نانو مواد در آن 

ساختار و عمل ماتریکس بین سلولی 

کاربرد نانوتکنولوژی در داربست ها، دارو رسانی و تصویربرداری 

تکنولوژی های تولید نانو الیاف 

اثر متقابل سلول و بافت با نانو ساختارها 

کنترل رفتار سلول ها با نانو ساختارها 

نانوتکنولوژی در مهندسی بافت های متفاوت مثل عروق، استخوان، اعصاب،غضروف، پوست. . . 

زیست سازگاری نانو ساختارها، 

اصول اخلاقی و مضرات احتمالی کاربرد نانو ساختارها در بافت های بدن 

نانوبیوحسگرها، نانوبیوماشین ها و نانو بیوراکتورها و آینده نانوتکنولوژی در مهندسی بافت


 

روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
 مراجع
 
1. An introduction to Nanoscience and Nanotechnology, edited by Alain Nouailhat,
(2010) John Wiley & Sons, Inc .
2. Introduction to Nanoscience and Nanotechnology, edited by Chris Binns, (2010)
John Wiley & Sons, Inc .
3. Nanoscopic Materials Size- dependent Phenomena , edited by Emil Roduner, 2006
4. Intermolecular and surface forces, edited JN Israelachvili, (1992) Academic Press,
London
5. Self- assembly and nanotechnology: a force balance approach. Author, Yoon Seob
Lee. Edition, (2008) John Wiley & Sons
6. Nanotechnology and Tissue Engineering :The Scaffol, edited by Cato T. Laurencin,
Lakshmi S. Nair, (2008) CRC Press .
7. An Introduction to Electrospinning And Nanofiber, edited by Seeram Ramakrishna,
(2004) World Scientific Publishing Company
8. Biomedical Nanostructures, edited by Kenneth E. Gonsalves, (2008) John Wiley &
Sons, Inc .
9. Bionanotechnology: Lessons from Nature. edited by David S. Goodsell, (2004)
Hoboken: Wiley- Liss, Inc
10. Tissue Engineering and Regenerative Medicine: A Nano Approach, edited by
Murugan Ramalingam, Pekka Vallittu, Ugo Ripamonti, (2012 )CRC Press .
11. Review articles


دفعات مشاهده: 1013 بار   |   دفعات چاپ: 38 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر