کاربرد هیستو پاتولوژی در مهندسی بافت

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: کاربرد هیستو پاتولوژی در مهندسی بافت
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس:  

رئوس مطالب:

بررسی کلیه خصوصیات بافت های مختلف بدن جهت دست یابی به بهترین داربست های مهندسی بافت و مهندسی بیومیمتیک
هسته ی سلول و نقش آن در طراحی های مهندسی بافت
بررسی اختصاصی بافت اپی تلیال از دیدگاه طراحی تخصصی داربست
بررسی اختصاصی بافت همبند از دیدگاه طراحی تخصصی داربست
بررسی اختصاصی بافت چربی از دیدگاه طراحی تخصصی داربست
بررسی اختصاصی بافت غضروف از دیدگاه طراحی تخصصی داربست
بررسی اختصاصی بافت استخوان از دیدگاه طراحی تخصصی داربست
بررسی اختصاصی بافت عصبی و دستگاه عصبی از دیدگاه طراحی تخصصی داربست
بررسی اختصاصی بافت عضلانی از دیدگاه طراحی تخصصی داربست
خون سازی و نقش آن در مهندسی بافت
آسیب سلولی، سازگاری و مرگ سلولی و چگونگی تأثیرگذاری آن ها در عملکرد داربست مهندسی بافت
التهاب حاد و مزمن و بررسی نقش آن ها در مهندسی بافت
ترمیم بافتی: بازسازی ، التیام و فیبروز و بررسی نقش آن ها در مهندسی بافت
اختلالات همودینامیک ، ترومبوز و شوک
سیستم ایمنی و نقش آن در مهندسی بافت
نئوپلازی و دفاع بدن
میکروارگانیسم ها و دفاع بدن

سمیت ها و دفاع بدن


 

روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
 مراجع
 
1. Histology and cell biology, Kurl E, Johnson, 2003 .
9. Cytology, histology and microscopic anatomy, Wolfgang Kuehnel, 2010 .
3. Forensic pathology reviews, Michael Tsokos, 2010 .
4. Functional ultrastructure of tissue biology and pathology, Margit Pavelka, 2002 .
5. Junqueira’s basic histology, Anthony L. Mescher, 2010 .
2. Biomaterials as stem cell niche, krishnendu Roy, 2010 .
7. Bionanodesign, P aul O’ Brien , Sir Harry Kroto FRS, Harold Craighead, 2002.
9. Surfaces and interfaces for biomaterials, Pankaj Vadgama, 20012.
9. Robins basic pathology, Kumar,Abbas,Aster, 2013 .


دفعات مشاهده: 242 بار   |   دفعات چاپ: 51 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر