آزمایشگاه هیستوپاتولوژی در مهندسی بافت

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (تخصصی اختیاری)
 
 
عنوان درس: آزمایشگاه هیستوپاتولوژی در مهندسی بافت
 
تعداد واحد       1                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس:  


رئوس مطالب:

۱. آماده سازی بافت و اصول تکنیک های آزمایشگاهی بافت شناسی

۲. آسیب های سلولی در In Vitro

۳. بافت طبیعی و آسیب های شایع در مهندسی بافت دستگاه عصبی


۴. بافت طبیعی و آسیب های شایع در مهندسی بافت دستگاه گردش خون

۵. بافت طبیعی و آسیب های شایع در مهندسی بافت چشم

۶. بافت طبیعی و آسیب های شایع در مهندسی بافت گوش

۷. بافت طبیعی و آسیب های شایع در مهندسی بافت پوست

۸. بافت طبیعی و آسیب های شایع در مهندسی بافت عضلانی

۹. بافت طبیعی و آسیب های شایع در مهندسی بافت استخوانی

۱۰. بافت خون و اختلالات آن در مهندسی بافت

۱۱. خون و دستگاه ایمنی و اختلات آن در مهندسی بافت

۱۲.عفونت و نقش آن در مهندسی بافت

۱۳ . مراحل ترمیم بافت و نقش آن در مهندسی بافت

۱۴ . بافت دستگاه گوارش و تنفس

۱۵ . علائم بافتی تومور های خوش خیم و بدخیم 

روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
 مراجع
 
۱. محمدصادق رجحان، بافت شناسی علمی و اطلس رنگی، ۱۳۷۹
۲. اطلس های رنگی پاتولوژی و بافت شناسی، رجحان، دیفیوره و. . . .


دفعات مشاهده: 226 بار   |   دفعات چاپ: 59 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر