روش های آنالیز و اصلاح سطح در مهندسی بافت

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (تخصصی اختیاری)
 
 
عنوان درس: روش های آنالیز و اصلاح سطح در مهندسی بافت
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس:  


رئوس مطالب:

روش های آنالیز سطح: 
اندازه گیری زاویه تماس (ایستا و پویا)
اندازه گیری کشش سطحی (Surface Tension)
اندازه گیری ضریب اصطکاک (ایستا و پویا)
طیف سنجی انعکاس کلی تضعیف شده مادون قرمز (ATR- FTIR)
میکروسکوپی الکترونی پویشی (SEM)
میکروسکوپی پویشی تونلی (STM)
میکروسکوپی نیروی اتمی (AFM)
طیف سنجی الکترونی برای تجزیه شیمیایی (ESCA)
طیف سنجی جرمی یون ثانویه (SIMS)
میکروسکوپی الکترونی عبوری (TEM)
طیف سنجی تفرق انرژی اشعه ایکس (EDX)
 
روش های اصلاح سطح


 

روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
 مراجع
 
1. A. Fawcett, Polymer Spectroscopy, Wiley, 1996 .
2. A. Foster, W. Hofer, Scanning Probe Microscopy, Springer, 2006.
3. A. R. Clarke, C. N. Eberhardt, Microscopy Techniques for Materials Science, CRC Press 2002 .


دفعات مشاهده: 566 بار   |   دفعات چاپ: 43 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر