جنین شناسی کاربردی در مهندسی بافت

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: جنین شناسی کاربردی در مهندسی بافت
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس:  

آشنایی با تکوین موجودات جهت الهام گیری در بازسازی بافت ها


رئوس مطالب:

1. تنظیم مولکولی و روند پیام رسانی در تکامل زیستی
دیسک زایای دولایه ای
دیسک زایای سه لایه ای
دوره رویانی: هفته سوم تا هشتم شامل
مشتقات لایه زایای اکتودرمی
مشتقات لایه زایای مزودرمی
مشتقات لایه زایای اندودرمی
تعیین الگوی محور قدامی- خلفی
روند تکوین از ماه سوم تا زمان تولد
 
2: اندام زایی
تکوین دستگاه اسکلتی
تکوین دستگاه عضلانی
تکوین دستگاه قلبی- عروقی
تکوین دستگاه گوارش
تکوین دستگاه عصبی مرکزی
تکوین دستگاه پوششی
 


روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
 مراجع
 
1- Langman medical Embrology,10th edition,2007
2- Basic Histology,11th edition ,2006
3- Introduction to Genomics, Arthur Lesh,2007


دفعات مشاهده: 286 بار   |   دفعات چاپ: 60 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر