مبانی مهندسی توانبخشی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: مبانی مهندسی توانبخشی
 
تعداد واحد       3                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس:  


رئوس مطالب:

۱. محاسبه پارامترهای هندسی و آنتروپومتریک از جداول

۲. تأثیرات بیومکانیک بیماری ها، روند درمان و توانبخشی در معلولیت ها

۳. تحلیل بیومکانیکی ارتزهای اندام تحتانی در سیکل راه رفتن


۴. آشنایی با پیشرفت ها و قابلیت های موجود در توانمندسازی معلولیت های حسی و حرکتی

۵. روانشناسی معلولین

۶. پلاستیسیته مغز و اهمیت شروع به موقع فعالیت های توانبخشی

۷. پیش پروتزها و تأثیر آن ها بر پلاستیسیته مغز و شکل گیری ناحیه باقیمانده عضو (استامپ)

۸. اصول طراحی و برنامه ریزی توانبخشی

۹. اصول مدیریت تیم توانبخشی و ارزیابی پیشرفت

۱۰. آشنایی با سیستم های توانبخشی برای ناشنوایان و کم شنوایان

۱۱. آشنایی با سیستم های توانبخشی برای نابینایان و کم بینایان

۱۲.آشنایی با سیستم های توانبخشی در کاردرمانی

۱۳ . آشنایی با سیستم های توانبخشی در فیزیوتراپی 

روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
 مراجع
 
1. Leslie John H. , Smith Raymond V. , Rehabilitation Engineering, CRC Press, the Last
Edition .
2. Teodorescu H. N. (EDT) & Jain L. C. (EDT), Intelligent Systems and Technologies in
Rehabilitation Engineering, CRC Press, the Last Edition .
3. Ballabio E. , Rehabilitation Technology, IOS Press, the Last Edition .


دفعات مشاهده: 769 بار   |   دفعات چاپ: 100 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر