مدل سازی سیستم های حسی- حرکتی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: مدل سازی سیستم های حسی- حرکتی
 
تعداد واحد       3                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس:  


رئوس مطالب:

۱. مقدمه و کلیات در مورد مدل سازی (تعاریف اولیه، کاربردها، انواع مدل سازی)

۲. روش های مدل سازی ریاضی

۳. روش تحلیلی
 
۴. روش تجربی (تخمین پارامتر، ارزیابی مدل،. . . )

۵. فیزیولوژی حرکات و مدل سازی آن

۶. فیزیولوژی مراکز حسی و مدل سازی آن ها

۷. فیزیولوژی سیستم گردش خون

۸. فیزیولوژی سیستم تنفسی و مدل سازی آن

 

 

روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
 مراجع
 
1. Rideout V. C. , Mathematical and Computer Modeling of Physiological Systems, (Prentice Hall biophysics and bioengineering series), Prentice Hall, 1991 .
2. Bahill A. T. , Biomedical, Medical and Clinical Engineering, Prentice- hall. 1981 .
3. Dean Karnopp, Donald L. Margolis, Ronald C. Rosenberg, System Dynamics: A Unified
Approach, Wiley- Interscience, 9 edition, 1990 .
4. William L. Chapman, A. Terry Bahill, and A. Wayne Wymore, Engineering Modeling and Design, CRC Press, Hardcover, 1992 .


دفعات مشاهده: 267 بار   |   دفعات چاپ: 51 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر