فیزیوتراپی و حرکت درمانی در توانبخشی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: فیزیوتراپی و حرکت درمانی در توانبخشی 
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس:  


رئوس مطالب:

۱. سیستم های سنسوری (وستیبولار، حواس سطحی، پروپورسپتورها، بینایی)

۲. مکانیزم های ایجاد و گسترش دردهای عصبی و عضلانی

۳. مدیریت و طراحی برنامه درمانی در سیستم عصبی و عضلانی
 
۴. روش های حرارتی در درمان (اولتراسوند، لیزر، کمپرس سرد و گرم و. . . )

۵. هیدروتراپی (درمان در آب)

۶. تکنیک های کاردرمانی در اندام فوقانی

۷. تکنیک های کاردرمانی در اندام تحتانی

۸. تکنیک های کاردرمانی برای ستون فقرات
 
۹. تکنیک های کاردرمانی برای ورزشکاران

 

روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
 مراجع
 
1. Kolt Gregory S, Synder- Mackler, Physical Therapies in Sport and Exercise, Elsevier Health Sciences, 2003 .
9. Chaffin Don B. , Andersson Gunnar B. J. & Martin Bernard J. , Occupational Biomechanics, Wiley- Intersciense, 1999 .
3. Dolhi Cathy D. , Chisholm Denise, Schreiber Jodi, Occupational Therapy Intervention Resource Manual, Thomson Delmar Learning, 2004 .


دفعات مشاهده: 180 بار   |   دفعات چاپ: 35 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر