توانبخشی و اندام های مصنوعی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: توانبخشی و اندام های مصنوعی 
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس:  


رئوس مطالب:

۱. دریچه های مصنوعی قلب

۲. انواع قلب های مصنوعی (LVAD , TAH)

۳. انواع و عملکرد کلیه مصنوعی
 
۴. ریه مصنوعی

۵. انواع اکسیژنراتور

۶. مفاصل مصنوعی

۷. مهندسی بافت

۸. پوست مصنوعی
 
 

روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
 مراجع
 
1. Miller Gerald, Artificial Organs, Morgan & Claypool Publishers, 2006 .
2. Bronzino Joseph D. , Tissue Engineering and Artificial Organs, CRC Press, 2006 .
3. Minuth Will W. , Strehl Raimund, Schumacher Karl, Tissue Engineering: From Cell Biology to Artificial Organs, John Wiley & Sons, 2005 ..


دفعات مشاهده: 177 بار   |   دفعات چاپ: 37 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر