کنترل حرکات منظم، نامنظم و تکراری در انسان

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: کنترل حرکات منظم، نامنظم و تکراری در انسان
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

 
رئوس مطالب:

۱. تصویر کلی و فلسفه حرکات انسان

۲. صورت کلی کنترل حرکات

۳. مکانیزم های کنترل حرکت
کنترل حرکت مقید
کنترل حرکت آزاد
 
۴. مدل های کیفی سیستم کنترل حرکت
کنترل بالستیک
کنترل رفلکسی
کنترل تلفیقی
کنترل با فیدبک داخلی

۵. مشخصات و خواص اجزاء و سیستم اسکلت حرکتی
نمایش و تعیین هویت سیستم های حرکتی
مسائل کنترل در سیستم های ساده حرکتی

۶. اجزاء تشیکل دهنده یک سیستم حرکتی
ماهیچه به عنوان عملگر واحدهای حرکتی
فیزیولوژی عضله و واحدهای حرکتی
واحدهای حرکتی و نقش کنترلی آن ها
طبقه بندی واحدها و فیبرهای حرکتی
نحوه تولید نیرو در عضله و نقش واحدهای حرکتی در آن
استراتژی طبیعی به کارگیری واحدهای حرکتی )اصل اندازه( و استثناهای آن

۷. مشخصات دینامیکی- مکانیکی ماهیچه
مشخصات نیرو- طول
مشخصات نیرو- سرعت

۸. مدل های کمی ماهیچه
مدل مکانیکی Hills
مدل بینی بر اصل اندازه
مدل Hatg
مدل Huxley
 
۹. تنوس عضلانی
تجزیه و تحلیل دینامیک سیستم های ماهیچه ای – اسکلتی در مقیاس بزرگ
مطالعه کلی کنترل حرکات منظم و تکراری در انسان
تجزیه و تحلیل Gait و کاربرد کنترل در حرکات منظم و نامنظم پای انسان

 

روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
 مراجع
 
1. Thomas A. , Mc Mahon, Muscles, Reflexes and Lacomotion, John Wiley & Sons, 1984 .
2. Winter D. A. , Biomechanics and Motor Control of Human Movement, 3rd ed. , John Wiley & Sons, 2005 .
3. Hamill J. , Knutgen M. , Biomechanical Basis of Human Movement, Prentice- Hall International Inc. , 1995 .
4. Tylesley B. , Grieve E. , Muscles, Nerves and Movement, CRC Press, 1989 .
5. Deutsch J. , Tzanakou M. , Neuroelectric Systems, MIT University Press Press, 1287 .
6. Bagshaw C. R. , Muscle Contraction, Prentice- Hall International Inc. , 1993.


دفعات مشاهده: 184 بار   |   دفعات چاپ: 53 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر