موتور کنترل حرکت های ارادی، غیرارادی و رفلکس

 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: موتور کنترل حرکت های ارادی، غیرارادی و رفلکس
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  کنترل سیستم های عصبی – عضلانی و یا کنترل راه رفتن
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

 
رئوس مطالب:

۱. مقدمه و فلسفه حرکت

۲. صورت کلی نرم افزار کنترل حرکت (اعصاب آوران و وابران)

۳. استراتژی های مختلف موتور کنترل در حرکت های ارادی و رفلکسی
 
۴. بخش های مختلف تشکیل دهنده سیستم عصبی جهت ادراک حرکت

۵. تجزیه و تحلیل موتور کنترل سیستم های حسی – حرکتی

۶. موتور کنترل حفظ تعادل و وضعیت در انسان مسئله یادگیری و نقش آن در موتور کنترل

۷. موتور کنترل سلسله مراتبی و یادگیری حرکات ارادی و مهارتی

۸. موتور کنترل و حرکات نیمه ارادی و غیرارادی
 
۹. کنترل حرکات منظم و تکراری (مانند راه رفتن)

10. ضایعات موتور کنترل و استفاده از F.E.S موتور کنترل رهایش، گرفتن و حرکت دادن دست انسان

 

روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
 مراجع
 
1.Cook A. S. , Woollacott H. , Motor Control – Theory and Practical Applications, Lippincott,
2001 .
2.Schmidt A. , Lee D. , Motor Control and Learning (A Behavioral Emphasis), Human Kinetics.
,1999 .
3.Levine M. W. , Fundamentals of Senstation and Perception, Oxford University Press, 2000 .
4.Vernon B. , Brooks the Neural Basis of Motor Control, John Wiley & Sons, 1986 .
5.Ito M. , the Cerebellum and Neural Control. CRC Press, 1984 .


دفعات مشاهده: 405 بار   |   دفعات چاپ: 70 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر