طراحی ارتز و پروتز در توانبخشی

 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: طراحی ارتز و پروتز در توانبخشی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

 
رئوس مطالب:

۱.ارتزهای اندام فوقانی
ارتزهای ناحیه شانه
ارتزهای ناحیه آرنج 
ارتزهای مچ و دست 
 
۲. ارتزهای اندام تحتانی
ارتزهای ناحیه ران 
ارتزهای ناحیه زانو 
ارتزهای مچ پا
ارتزهای پا 

۳. ارتزهای ستون فقرات
ارتزهای ناحیه گردنی 
ارتزهای ناحیه پشتی و کمری 
ارتزهای ناحیه لگن 

۴. پروتزهای اندام فوقانی
پروتزهای ناحیه انگشتان دست 
پروتزهای ناحیه متاکارپ ها 
پروتزهای ناحیه مچ دست
پروتزهای ناحیه شانه 

۵. پروتزهای اندام تحتانی
پروتزهای ناحیه انگشتان پا 
پروتزهای ناحیه متاتارس ها 
پروتزهای ناحیه مچ پا 
پروتزهای ناحیه زانو 
پروتزهای ناحیه لگن 

۶. پروتزهای مایوالکتریک و رباتیک

۷. پروتزهای هوشمند و سایبرنتیک

۸. پروتزهای ناحیه سر و صورت

۹. مواد هوشمند در ساخت پروتزها
 

مراجع
 
1.Seymour Ron, Prosthetics and Orthotics: Lower Limb and Spinal, Lippincott Williams & Wilkins, 2002 .
9.Smith Douglas G. , Michael John W. , Bowker John H. , Atlas of Amputations and Limb Deficiencies: Surgical, Prosthetic, and Rehabilitation Principles, American Academy of Orthopaedic Surgeons, 2004 .
3.Lusardi Michelle M. , Nielsen Caroline C. , Orthotics and Prosthetics in Rehabilitation, Butterworth- Heinemann, 2006 .
4.Shurr Donald G. & Michael John W. , Prosthetics and Orthotics, Prentice Hall, 2001


دفعات مشاهده: 510 بار   |   دفعات چاپ: 46 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر