هوش مصنوعی و سیستم های کارشناس

 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: هوش مصنوعی و سیستم های کارشناس
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

 
رئوس مطالب:

مقدمه- تعاریف- مشابهات - مفاهیم اولیه
کاربا نمادها و برنامه ریزی در زبان Liop
مساله ها و فضای مساله، سیستمهای تولید  Production System جستجو های تجربی Heuristic Search استراتژی های کنتری.

روشهای حل مساله- استدلال جلو رونده و برگشتی Forward and Backward Reasonin  درختها و گرافهای مساله- نمایش معلومات و مساله Frame- تطبیق کردن.
روشهای عمومی حل مساله: تولید و آزمایش Generat & Test صعود از تپه  Hill Climbing - جستجو با اولویت به عرض  Breadth - First Search  جستجو با الویت به عمق  Depth - First Search جستجو با الویت برای بهترین راه  Best First Search  تجزیه و ساده کردن مساله - روشهای ماکزیمم و می نیمم و آلفا و بتا نمایش معلومات  Knowledge Representation .
مقدمه ای از منطق نمایش معلومات در منطق های مختلف تجزیه Resolution  در منطق های مختلف - استدلالهای آماری و احتمالی - بررسی مسائل اتفاقی - بررسی مسائلی که از مورد آنها اطلاعات کافی وجود ندارد.ساختارهای نمایش معلومات قالب ها Frames شبکه های سمانتیک Semantic Nets سناریوها Scripts  روشهای دینامیکی نمایش معلومات سایر روشهای تعاریف و مقدمه بر سیستمهای کارشناسی و کاربرد آنها 
چند مثال:
ساختار و طراحی سیستمهای کارشناس نمایش معلومات جایگاه داده ها 
مجموعه قاعده ها Rules Sets
استراتژی استدلال Inference Engines  ورودی و خروجی 
User Interface
آشنایی با ابزار، زبانها، و محیطهای موجود برای ساخت سیستمهای کارشناس.
در این درس دانشجویان بایستی همزمان استفاده از زبان Lisp(یا در صورت تصویب گروه آموزشی Prolog)را آموخته و در ضمن کلاس پروژه های کوچکی را اجرا کند.
 

مراجع
 
1. Winston P. H. , Artificial Intelligence, Prentice Hall, 1998 .
2. Rich E. , Artificial Intelligences, McGraw Hill, 1998 .


دفعات مشاهده: 239 بار   |   دفعات چاپ: 38 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر