بیومکانیک توانبخشی

 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: بیومکانیک توانبخشی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

 
رئوس مطالب:

۱. تأثیر مشکلات عصبی عضلانی در مشخصات سینتیکی و سینماتیکی حرکتی اندام ها و مفاصل

۲. شناسایی مشکلات عصبی عضلانی بادی های برنجی مشخصات حرکتی

۳. ارزیابی و تحلیل تأثیر درمان های توانبخشی به کمک سنجش مشخصات حرکتی

۴. ارزیابی و تحلیل تأثیر وسایل کمک توانبخشی با استفاده از سنجش مشخصات حرکت

۵. بررسی و تحلیل بیومکانیکی تئوری های درمان در فیزیوتراپی

۶. بررسی و تحلیل بیومکانیکی تئوری های درمان در کاردرمانی

۷. طراحی و اجرای درمان عضلانی بهینه (شناسایی و پیاده سازی تنش های مکانیکی درمانی)

۸. طراحی و اجرای درمان بهینه برای صدمات بافت های همبند (تاندون، لیگامان، دیسک، مینیسک و غضروف)

۹. طراحی و اجرای درمان بهینه برای صدمات استخوانی

 

مراجع:
1. Delisa Joel A. , Kerrigan Casey K. , Gait Analysis in the Science of Rehabilitation, DIANE Publishing, 1998 .
9. Cooper Rory A, Rehabilitation Engineering Applied to Mobility and Manipulation, Taylor & Francis, 1995
3. Pitt- Brooke Judith, Rehabilitation of Movement: Theoretical Basis of Clinical Practice, Elsevier Health Sciences, 1998
4. Knudson Duane V. , Fundamentals of Biomechanics, Springer, 2003
5. Özkaya Nihat & Nordin Margareta, Fundamentals of Biomechanics: Equilibrium, Motion, and Deformation, Springer, 1999


دفعات مشاهده: 42 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر