بیومکانیک راه رفتن

 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: بیومکانیک راه رفتن
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

 
رئوس مطالب:

۱. مطالعه وضعیت انسان در حین راه رفتن

۲. بررسی، ارزیابی و مکانیزم های دخیل در تعادل مفاصل (مچ، زانو، لگن، تنه، سر و. . . )

۳. الگوی راه رفتن طبیعی و فازهای مختلف آن

۴. مکانیزم های کاهش و افزایش در سرعت و شتاب راه رفتن

۵. سینماتیک راه رفتن

۶. جابجایی بدن در صفحات مختلف حرکتی (قدامی، کناری و عمودی)

۷. الگوی راه رفتن طبیعی و غیرطبیعی (Normal & Pathological Gait)

۸. استراتژی های مختلف در سیستم های کنترل حرکت

۹. انرژی و فعالیت های ماهیچهای

۱۰ . نیروی عکس العمل و جاذبه

۱۱ . مطالعه تأثیر نارسایی های حرکت ناشی از ضایعات حسی و مغزی و تأثیرات آن ها در تعادل حرکت
۱۲ . مطالعه تأثیر نارسایی های حرکت ناشی از ضایعات عضلانی و تأثیرات آن ها در تعادل حرکت
۱۳ . معادلات تعادل در حالت ایستاده و پویا

۱۴ . نقش اصطکاک و اثرات آن

۱۵ . بازتاب وسایل کمکی در راه رفتن

 

مراجع:
1. Whittle Michael W. , Gait Analysis, Elsevier Health Sciences, 9009 .
2. Delisa Joel A. , Kerrigan Casey K. , Gait Analysis in the Science of Rehabilitation, DIANE Publishing, 1229 .
3. Rose Jessica, Gamble James J. , Human Walking, Lippincott Williams & Wilkins, 9005 .


دفعات مشاهده: 693 بار   |   دفعات چاپ: 52 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر