زیست سازگاری و مواد پیشرفته

 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: زیست سازگاری و مواد پیشرفته
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

 
رئوس مطالب:

۱. پلیمرهای زیست سازگار و کاربرد آن ها در توانبخشی

۲. زیست سازگاری در فلزات و کاربرد آن ها در توانبخشی

۳. کامپوزیت های زیست سازگار و کاربرد آن ها در توانبخشی

۴. زیست سازگاری در سرامیک ها و کاربرد آن ها در توانبخشی

۵. بافت سازگاری

۶. خون سازگاری

۷. آبشار انعقادی

۸. پوست سازگاری

۹. اصول مهندسی بافت

10 . روش های زیست سازگار کردن مواد

 

مراجع:
1. Black J. , Biological Performance of Materials: Fundamentals of Biocompatibility, CRC Press, 1999 .
2. Pilato L. A. , MichnoMichael J. , Advanced Composite Materials, Springer, 1994 .
3. Wessel J. K. , the Handbook of Advanced Materials: Enabling New Designs, Wiley IEEE, 2004 .
4. Cheremisionoff N. P. , Cheremisionoff N. , Handbook of Advanced Materials Testing, Marcel Dekker, 1995 .
5. Swanson S. R. , Introduction to Design and Analysis With Advanced Composite Materials, Prentice Hall, College Div, 1997 .


دفعات مشاهده: 171 بار   |   دفعات چاپ: 40 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر