فیزیولوژی کار و ظرفیت های بدنی

 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: فیزیولوژی کار و ظرفیت های بدنی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

 
رئوس مطالب:

۱. فیزیولوژی تمرین های هوازی و غیر هوازی

۲. محاسبه مصرف اکسیژن در تمرینات آرام،متوسط،سنگین

۳. بررسی واکنش قلب در تمرینات

۴. اثرات کار استاتیکی ودینامیکی در فشارخون و سرعت ضربان قلب

۵. راندمان کاری قلب در فعالیت های مختلف

۶. اثرات دما در کار

۷. اثر تمرینات جهت تقویت عضله و استخوان ها

۸. ظرفیت انجام کار و اثرات آب و هوا روی آن

۹. مطالعه وضعیت بیومکانیکی سیستم های تنفسی ،عروقی در شرایط استراحت و کار 

مراجع:
1. Astrand Per- Olof & Rodahl Kaare & Dahl Hans A. , Textbook of Work Physiology: Physiological Bases of Exercise, Human Kinetics, 2003 .
2. Rodahl Rodahl & Rodahl Kaare, The Physiology of Work, Taylor & Francis, 1989 .


دفعات مشاهده: 156 بار   |   دفعات چاپ: 35 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر