بیومکانیک استخوان و صدمات استخوانی

 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: بیومکانیک استخوان و صدمات استخوانی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

 
رئوس مطالب:

۱. خواص و عملکرد بیومکانیکی استخوان

۲. خواص مکانیکی انواع استخوان و مکانیزم های استخوان سازی ( Bone remodeling)

۳. بررسی مکانیزم های بازسازی استخوان در زمان های مختلف

۴.مکانیزم های شکست استخوان

۵. واکنش استخوان در مقابل نیرو، حرارت و جریان های الکتریکی و مغناطیسی

۶. تئوری الاستیسیته تطبیقی

۷. تئوری های مختلف بازسازی استخوان

۸. پدیده استخوان خواری و تمرکز تنش در استخوان ها

۹. اثرات نیرو بر روی ناحیه سراستخوان فمور و پروتز آن 

مراجع:
1. Cowin Stephen C. , Bone Mechanics Handbook, CRC Press, 2001 .
2. Lowet G. (EDT), Bone Research in Biomechanics, IOS Press, 1997 .


دفعات مشاهده: 544 بار   |   دفعات چاپ: 47 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر