طراحی سیستم های هوشمند و سیبرنتیک در توانبخشی

 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: طراحی سیستم های هوشمند و سیبرنتیک در توانبخشی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

 
رئوس مطالب:

۱. سیستم های هوشمند و سیبرنتیک کاربردی

۲. کنترل و ارتباطات در سیستم های حیاتی و مکانیزم های کلاسیک کنترل

۳. ارسال علائم و سیگنال ها و جنبههای تشخیص و استنتاج در سیستم های زنده

۴.مفاهیم اتوماسیون در محیط کار

۵. فرآیندهای تسهیل کننده در ارتباط هوشمندانه با سیستم های تصمیم گیرنده

۶. مطالعه سیستم های اکولوژیک 

مراجع:
1. Tedorescu H. , Nicolai L. , Jain Lakhmi C. , Intelligent systems and Technologies in Rehabilitation Engineering, CRC Press, 2001 .
9. Hopgood Adrian A. , Intelligent Systems for Engineers and Scientists, CRC Press, 2000 .
3. Clemson B. , Cybernetics: A New Management Tool: Cybernetics and Systems Series, Vol 4 ,Routledge Press, 1991 .
4. Negoita C. V. , Cybernetics and Applied Systems, CRC Press, 1992 .


دفعات مشاهده: 151 بار   |   دفعات چاپ: 47 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر