تجهیزات درمانگاهی توانبخشی

 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: تجهیزات درمانگاهی توانبخشی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

 
رئوس مطالب:

۱. ابزارهای ارزیابی و اندازهگیری میزان فعالیت عضلات

۲. گونیامترها و ابزارهای ارزیابی و اندازهگیری دامنه حرکتی مفاصل

۳. ابزارهای ارزیابی و اندازهگیری سنجش قابلیت سیستم های تنفسی و قلبی عروقی

۴.دستگاه های اعمال تمرین های حرکتی

۵. دستگاه های حرکتی ایزوکنتیک

۶. دستگاه های تنس و تحریک الکتریکی

۷. ریل های هدایت حرکتی مددجویان

۸. دستگاه های سنجش میزان قابلیت حفظ تعادل مددجو 

مراجع:

1. Brotzman M. D. , Brent S. , Clinical Orthopaedic Rehabilitation, Mosby Year Book, 1996 .
2. Redford J. B. , Basmajian J. V. , Trautman P. , Orthotics: Clinical Practice and Rehabilitation Technology, Churchill Livingstone, 1995 .
3. Lundon Katie, Orthopedic Rehabilitation Science: Principles for Clinical Management of Bone, Butter Worth Heinemann, 2000 .
4. Brooke P. J. , Rehabilitation of movement: Theoretical Basis of Clinical Practice, Bailliere Tindall, 1997 .


دفعات مشاهده: 149 بار   |   دفعات چاپ: 38 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر