مبانی مهندسی ورزش

 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: مبانی مهندسی ورزش
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

 
رئوس مطالب:

مهندسی ورزش در حوزه ورزشکار 
1. روش های ارزیابی و شناخت قابلیت های فردی
2. عوامل موثر بر راندمان ورزشکار
3. روش های افزایش قابلیت های حسی ورزشکار
4. روش های افزایش قابلیت های حرکتی و آمادگی جسمانی ورزشکار
5. روش های افزایش قابلیت های تیمی در ورزشکار
6. ارزیابی صحیح و کنترل عملکرد فردی ورزشکار
7. تعامل ورزشکار و تیم
8. شناخت معیارهای ارزیابی صحیح و کنترل عملکرد تیمی ورزشکار
 
مهندسی ورزش در حوزه تیم و باشگاه
1. شناخت عوامل موثر بر راندمان تیم های ورزشی
2. روش ها و تئوری های برنامه ریزی بهبود عملکرد تیم
3. تعامل تیم و باشگاه
4. ارزیابی صحیح و کنترل عملکرد تیم
 
مهندسی ورزش در حوزه جامعه 
1. قابلیت های تأثیرگذاری جامعه
2. بسترسازی و برنامه ریزی کلان ورزشی
3. شناخت معیارهای اصلی و ارزیابی صحیح از تعامل شاخص های ورزشی در جامعه
4. به کارگیری تئوری های کنترل در گسترش قابلیت های ورزشی جامعه


 

مراجع:
1. Levine Shar & Johnstone Leslie, Sports Science, Sterling, 2006 .
2. Watt David, Sports Management and Administration, Routledge (UK), 2003 .
3. Parks Janet B. & Quarterman Jerome, Contemporary Sport Management, Human Kinetics,2003 .
4. Roger Bartlett, Sports Biomechanics: Preventing Injury and Improving Performance, Spon Press; 1 edition, 1999 .
5. Zallinger G. (EDT), Science in Elite Sport, Spon Press (UK), 1999 .


دفعات مشاهده: 762 بار   |   دفعات چاپ: 44 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر