فیزیولوژی و مدل سازی سیستم های حسی- حرکتی

 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: فیزیولوژی و مدل سازی سیستم های حسی- حرکتی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

 
رئوس مطالب:

۱. ارائه مدل های ریاضی برای سیستم های زیست و اصول شبیه سازی کامپیوتری در حوزه بیومکانیک

۲. مقدمه ای بر مدل سازی

۳. مدل سازی به عنوان ابزاری برای مطالعه سیستم های مهندسی و بیولوژیکی

۴. کاربرد مدل سازی کامپیوتری در سیستم های بیولوژیکی

۵. مروری بر تئوری و شناسایی سیستم های خطی و غیرخطی

۶. مدل های ریاضی سیستم های بیولوژیکی پیچیده

۷. روش دستیابی به توابع تبدیل سیستم های بیولوژیکی

۸. کاربرد روش های ماتریسی در مدل سازی

۹. منطبق نمودن معادلات مدل پیشنهادی با داده های حاصل از آزمایش

10 . معرفی سیستم های کنترل بیولوژیک، اثر فیدبک و خود تنظیمی در سیستم های فیزیولوژیک

۱۱ . ارزیابی مدل ها

۱۲ . نمونه هایی کاربردی از مدل سازی سیستم های بیولوژیکی و فیزیولوژیکی

 

مراجع:
1. Dean Karnopp, Donald L. Margolis, Ronald C. Rosenberg, System Dynamics: A Unified Approach, Wiley- Interscience; 2 edition (August 21, 1990) .
2. William L. Chapman, A. Terry Bahill, and A. Wayne Wymore, Engineering Modeling and Design, CRC Press, Hardcover, 1992 .
3. Rideout V. C. , Mathematical and Computer Modeling of Physiological Systems, (Prentice Hall biophysics and bioengineering series), Prentice Hall, 1991 .
4. Bahill A. T. , Biomedical, Medical and Clinical Engineering, Prentice- hall. 1981 .


دفعات مشاهده: 30 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر