تحلیل دینامیکی حرکات ورزشی

 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: تحلیل دینامیکی حرکات ورزشی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

 
رئوس مطالب:

1. اجزاء و اعضاء موثر در مدل سازی

2. آنتروپومتری و محاسبه مرکز ثقل

3. محاسبه نیروها و گشتاورهای وارد بر اعضا و مفاصل در حالت استاتیک

4. محاسبه نیروها و گشتاورهای وارد بر اعضا و مفاصل در حالت دینامیک
مدل سازی دینامیکی در هر یک از رشته های ورزشی
بیومکانیک پرش جفت
بیومکانیک وزنه برداری
بیومکانیک ورزش های رزمی
 
5. تحلیل نیروها وارد بر بدن شناگر

6. انواع اسکی و تحلیل بیومکانیک آن ها

7. نیروها و مقاومت هوا در حرکات سریع

8. بیومکانیک اسکیت

9. بیومکانیک دوچرخه سواری

10 بیومکانیک تنیس و نیروهای وارد بر آرنج

 

مراجع:
1. Zatsiorsky V. , Biomechanics in Sport, Blackwell Publishing, 2000 .
2. Vaughan Christopher L. , Biomechanics of Sport, CRC Press, 1989
3. George K. Hung, Biomedical Engineering Principles in Sports (Bioengineering, Mechanics,and Materials: Principles and Applications in Sports), Springer; 1 edition, 2004 .
4. Roger Bartlett, Sports Biomechanics: Preventing Injury and Improving Performance, Spon Press; 1 edition, 1999 .


دفعات مشاهده: 202 بار   |   دفعات چاپ: 55 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر