روش تحقیق و خلاقیت

 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: روش تحقیق و خلاقیت
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

 
رئوس مطالب:

۱. شناخت و بیان مسئله مورد تحقیق

۲. روش های بررسی اطلاعات و مدارکی که در ارتباط با موضوع تحقیق است

۳. تنظیم اهداف و فرضیات

۴. انتخاب روش مناسب تحقیق

۵. انتخاب استراتژی مناسب برای انتشار و استفاده از نتایج تحقیق

۶. تهیه برنامه عملیاتی

۷. شناخت منابع مورد نیاز و تعلیم بودجه

۸. روش های تجزیه و تحلیل و تفسیر اطلاعات جمع آوری شده

 

مراجع
 
1. Kumar Ranjit, Research Methodology, Sage Publications Inc, 2005 .
9. Drummond A. , Research Methods for Therapists, Nelson Thomes, 1996 .
3. McBurney Donald H. & White Theresa L. , Research Methods, Wadsworth Publishing, 2003 .
4. Furlong, N. Lovelace, E. Lovelace, K. , Research Methods and Statistics, Harcourt College Publisher. Orlando, 2000 .


دفعات مشاهده: 180 بار   |   دفعات چاپ: 42 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر