طراحی خدمات و اماکن ورزشی

 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: طراحی خدمات و اماکن ورزشی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

 
رئوس مطالب:

۱. بررسی نیازها و مشکلات تیم ها و باشگاه های ورزشی

۲. معرفی خدمات بنگاه های ورزشی به تیم ها و باشگاه های ورزشی

۳. اصول برنامه ریزی جهت ارائه خدمات ورزشی

۴. اصول طراحی مکان های ورزشی و استانداردهای مربوط به آن

۵. طراحی استادیوم های ورزشی

۶. طراحی باشگاه های ورزشی

۷. تأسیسات برقی و مکانیکی اماکن ورزشی

۸. استانداردهای ایمنی در باشگاه ها و استادیوم ها

۹. نحوه استقرار تجهیزات ورزشی در سالن های تمرین و بدن سازی

 

مراجع
 
1. Sheard Rod, Stadium: Architecture for the New Global Culture, Periplus Editions, 2005 .
9. Puhalla Jim, Krans Jeff & Goatley Mike, Sports Fields: A Manual for Design Construction and Maintenance, John Wiley & Sons, 2002 .
3. Fried Gil, Managing Sport Facilities, Human Kinetics, 2005 .
4. Hernandez Ruben Acosta, Managing Sport Organizations, Human Kinetics, 2002 .


دفعات مشاهده: 177 بار   |   دفعات چاپ: 39 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر