تغذیه ورزشی

 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: تغذیه ورزشی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

 
رئوس مطالب:

۱. هرم غذایی

۲. تأثیر هر یک از گروه های غذایی بر فعالیت های ورزشی

۳. محاسبه کالری مورد نیاز برای فعالیت هایی روزانه ورزشی

۴. محاسبه کالری وعده های غذایی

۵. برنامه ریزی و انتخاب مقدار و نوع غذا


 

مراجع
 
1. Wilmore Jack H. & Costill David L. , Physiology of Sport and Exercise, Human Kinetics, 2004 .
9. Schaefer Lola M. & Ehrman Jonathan & Gordon Paul M. Visich Paul S. , Clinical
Exercise Physiology, Human Kinetics, 2003 .
3. Hoffman Jay, Physiological Aspects of Sport Training and Performance, Human Kinetics,2002 .
4. Astrand Per- Olof & Rodahl Kaare & Dahl Hans A. , Textbook of Work Physiology: Physiological Bases of Exercise, Human Kinetics, 2003 .
5. Reilly T. , Physiology of Sports, Spon Press (UK), 1990 .


دفعات مشاهده: 144 بار   |   دفعات چاپ: 35 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر