کینزیولوژی ورزشی

 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: کینزیولوژی ورزشی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

 
رئوس مطالب:

۱. تعاریف، مفاهیم و اصطلاحات پایه در کینزیولوژی

۲. محدوده حرکات اعضاء و فعالیت عضلات

۳. عوامل افزایش دهنده قابلت حرکتی اعضا و مفاصل بدن

۴. کینزیولوژی اندام فوقانی در ورزش (دامنه حرکتی، عضلات موثر بر حرکت و نیروها)

۵. کینزیولوژی و حرکات اندام تحتانی در ورزش

6. دامنه حرکتی، کینزیولوژی و عضلات موثر بر حرکت مفصل گردن و ستون فقرات در ورزش 


 

مراجع
 
1. Hoffman Sirl J. , Introduction to Kinesiology, Human Kinetics, 2005 .
2. Bridges Jennifer M. , Jensen Randall, Kinesiology Laboratory Manual, Stipes Publishing,1999 .
3. Goodheart George J. , Frost Robert, Applied Kinesiology: A Training Manual and
Reference Book of Basic Principles and Practices, Ronin Publishing (CA), 2002 .


دفعات مشاهده: 493 بار   |   دفعات چاپ: 49 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر