کنترل سیستم های عصبی و عضلانی

 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: کنترل سیستم های عصبی و عضلانی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

 
رئوس مطالب:

۱. انواع حرکات (ارادی، غیرارادی، ماهرانه، رفلکسی، راه رفتن)
 
۲. ساختار ماهیچه و رفتارهای مکانیکی و الکتریکی آن
 
۳. مدل فیزیولوژیکی کنترل حرکت
 
۴. اجزاء سیستم عصبی مرکزی و عملکرد آن ها

۵.دوک عضلانی و نقش هر یک از اجزاء تشکیل دهنده آن در کنترل حرکات ارادی و غیرارادی

۶. اعصاب آوران و وابران دوک عضلانی و نقش هر یک از آن ها در گزارش اطلاعات حرکتی

۷. سایر پروپورسپتورها و نقش آن ها در حلقه های کنترلی سیستم عصبی عضلانی (سیستم تاندونی گلژی،سنسورهای مفصلی و. . . )

۸. تاثیرسیستم وستیبولار بر کنترل حرکات و بیمارهای آن

۹. تأثیر بینایی بر کنترل حرکات

۱۰. حلقه های کنترلی محلی و کلی در انجام حرکات و فعالیت عضلات اسکلتی

۱۱ . کنترل موقعیت Postural Control

12. عملکرد نخاع و مخچه در سیستم کنترل حرکت انسان و مقایسه با جانوران ابتدایی
 
 
 

مراجع
 
1. Lephart Scott M. , Fu Freddie H. , proprioception and Neuromuscular Control in Joint Stability, Human Kinetics, 2000 .
2. Enoka Roger M. , Neuromechanics of Human Movement, Human Kinetics, 2001
3. McMahon T. A. , Muscles, Reflexes, and Locomotion, Human Kinetics, 1984 .


دفعات مشاهده: 846 بار   |   دفعات چاپ: 41 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر