فیزیولوژی حرکت

 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: فیزیولوژی حرکت
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

 
رئوس مطالب:

۱. اصول فیزیولوژی حرکت

۲. فیزیولوژی عضله و نقش آن در ایجاد و کنترل حرکت

۳. فیزیولوژی تاندون و نقش آن در ایجاد و کنترل حرکت

۴. فیزیولوژی مفصل و نقش آن در ایجاد و کنترل حرکت

۵. فیزیولوژی لیگامان ها و نقش آن در ایجاد و کنترل حرکت

۶. فیزیولوژی مهره ها و نقش آن ها در ایجاد و کنترل حرکت

۷. خون رسانی و تغذیه اجزاء تولید و کنترل کننده حرکت در بدن


 

مراجع
 
1. Wilmore Jack H. & Costill David L. , Physiology of Sport and Exercise, Human Kinetics,2004 .
2. Schaefer Lola M. & Ehrman Jonathan & Gordon Paul M. Visich Paul S. , Clinical
Exercise Physiology, Human Kinetics, 2003 .
3. Hoffman Jay, Physiological Aspects of Sport Training and Performance, Human Kinetics,2002 .
4. Astrand Per- Olof & Rodahl Kaare & Dahl Hans A. , Textbook of Work Physiology: Physiological Bases of Exercise, Human Kinetics, 2003 .
5. Reilly T. , Physiology of Sports, Spon Press (UK), 1990 .


دفعات مشاهده: 192 بار   |   دفعات چاپ: 38 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر