داده کاوی پزشکی

 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اصلی)
 
 
عنوان درس: داده کاوی پزشکی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

 
رئوس مطالب:

۱.مقدمه

۲. بازنمایی مفاهیم پزشکی

۳. انئولوژی پزشکی

۴. الگوریتم های داده کاوی
الگوریتم تبدیلی و کاهش بعد
الکوریتمهای یادگیری ماشینی
الگوریتم های خوشه یابی
الگوریتم های گراف
الگوریتم بهینه سازی عددی
 
DNA .۵ تجسم دنباله

۶. داده کاوی دادههای پروتئینی

۷. داده کاوی دادههای ژنوم

۸. آنالیز مقاوم و کارای پایگاه های داده چند ژنی

۹. کاربرد داده کاوی در بیوانفورماتیک

۱۰. داده کاوی نوشته ها پزشکی

۱۱. داده کاوی روی تصاویر، سیگنال ها، دادههای زمانی – مکانی پزشکی

۱۲. شناسایی متغیرهای تبیینی مهم در پی آمدهای متغیر با زمان

۱۳. داده کاوی و سیستم های پشتیان تصمیمگیری


 
 
مراجع
 
1. Data Mining: Concepts, Models, Methods, and Algorithms, Kantardzic M. ,John Wiley & Sons 2003 .
2. Data Mining Foundations and Practice, Lin T. U. , Springer 2008 .
3. FUNDAMENTALS OF DATA MINING IN GENOMICS AND PROTEOMICS, Dubitzky w. , Springer 2007 .
4.Medical informatics (Knowlwdge Management and Data Mining in Biomedicine), Chen H. , Springer 2005 .


دفعات مشاهده: 605 بار   |   دفعات چاپ: 47 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر