پردازش تصاویر پزشکی

 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: پردازش تصاویر پزشکی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  تجزیه و تحلیل سیستم ها
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

 
رئوس مطالب:

۱. مروری بر تصویرگری پزشکی و پردازش تصویر
مروری کوتاه بر مدالیتههای پزشکی و معرفی تصاویر چندبعدی، چند طیفی و چند شیوهای پزشکی 
معرفی اجمالی روش های پردازش تصاویر

۲. مروری بر مفاهیم ریاضی
هندسه منحنی و سطوح 
جبر تغییرات و بهینه سازی 
معادلات Euler- Lagrange  
تغییر کل Total Variation
قضیه دیورژانس (گاوس) برای تصاویر با تغییرات محدود 
تئوری پترن، مبانی تشخیص الگو، احتمال ببزین، مدل های ترکیبی ،GMM خوشه بندی
آنالیز موجک و مالتی رزولوشن 
نظریه تجزیه تنک
 
۳. روش های بهبود کیفیت تصاویر پزشکی (Medical Image Noise Removal and Enhancement)
فیلترینگ خطی و غیرخطی کاهنده نویز 
روش های مبتنی بر دیفیوژن (غیرخطی و غیر ایزوتروبیک)
کاهش نویز به روش تجزیه تنک و یادگیری دیکشنری 
بهبود کیفیت تصاویر پزشکی در حوزه فرکانس و مکان

۴. بخش بندی تصاویر پزشکی (Medical Image Segmentation)
تکنیک های آماری 
مدل های مبتنی بر ناحیه 
مدل های شکل پذیر و کانتور فعال (پارامتری و هندسی)
بخش بندی تصاویر بر اساس اطلس (atlas)
 
۵. انطباق و درون یابی تصاویر (Medical Image Registration and Interpolation)
روش های مبتنی بر مدل 
روش های مبتنی بر ویژگی
۶. انطباق و درون یابی تصاویر (Medical Image Registration and Interpolation)
روش های مبتنی بر مدل 
روش های مبتنی بر ویژگی

۷. مباحث پیشرفته در پردازش تصاویر پزشکی
ادغام یا همجوشی تصاویر، انطباق درون و بین فردی، انطباق درون و بین شیوهای و. . . 
قسمت مباحث پیشرفته به انتخاب استاد است و عناوین ذکرشده جنبه پیشنهادی دارد.

 

 

 
مراجع
 
1) Principles and Advanced Methods in Medical Imaging and Image Analysis, A. P. Dhawan, H. K. Huang, and D. SH. Kim, 2008 .
2) Biomedical Images Analysis, R. M. Rangayyan, 2005 .
3) Image Processing and Analysis, Variational, PDF,Wavelat, and Stochastic Methods, Tony F. Chan and Jackie (Jianhong) Shen, Society of Industrial and Applied Mathematics, 2005 .
4) Biomedical Image Processing, Thomas M. Deserno (Editor), Springer- Verlag, 2011 .
5) Insight into Images: Principles and Practice for Segmentation, Registration, and Image Analysis, By: T. S. Yoo, 2004 .


دفعات مشاهده: 1592 بار   |   دفعات چاپ: 66 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر