گرافیک کامپیوتری پیشرفته

 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: گرافیک کامپیوتری پیشرفته
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

 
رئوس مطالب:

1-آشنایی با تبدیلات ریاضی مورد استفاده در گرافیک کامپیوتری
2- مدل سازی سه بعدی
3- مدل ساز سه بعدی خمها و رویههای هندسی
4- تکنیک های نمایش رویههای هندسی
 
5- Rendering Process
6- Shading Process
7- Taxture Mapping
8- Shadowing
9- Aliasing, anti- aliasing
11- Ray tracing
11- Path tracing
12- Local and Global lllumination

 

 
مراجع
 
1- Alan Watt, Fabio Policarpo 3D Computer Graphics, Addison- Wesley, 2003 .
2- J. D. Foley, Van Dam, Computer Graphics Principles and Practice, 9nd Ed. , Addison-Wesley, 1996 .
3- Donal Hearn, M. Pauline Baker, Computer Graphics, 9nd ed Prentice Hall professional.1994 .
4- J. D. Foley, Van Dame, S. K. Feiner, J. F. Hughes, R. L. Phillips, Introduction to
Computer Graphics, Addison- Wesley, 1994 .
5- M. Woo, J. Neider, T. Davis, Open GLProgramming Guide, 3nd ed. , Addison – Wesley, Developer Press, 1999 .
6- Edward Angle, Interactive Computer Graphics: a top down approach with open GL,9nd Addison- Wesley, 9000 .
7- Watt Advanced Animation and Rendering Techniques: Theoryand Practice Addison-Wesley, 1992.


دفعات مشاهده: 1442 بار   |   دفعات چاپ: 53 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر