یادگیری ماشینی در زیست پزشکی

 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: یادگیری ماشینی در زیست پزشکی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

 
رئوس مطالب:

۱.سامانههای پشتیبانی تصمیم – تاریخچه

۲. موارد شناختی در تصمیم گیری

۳. یادگیری های با سرپرست و بدون سرپرست به همراه نمونههایی از آن ها در پزشکی

۴. شبکه های بیزین (تعریف، خواص، استنباط، کاربردها)

۵. مدل مارکوف مخفی (Hidden Markov Model) و کاربردهای آن در پزشکی

۶. پیش پردازش دادهها برای یادگیری ماشین

۷. تحلیل مؤلفهای اصلی PCAو تحلیل مؤلفهای مستقل ICA

۸. درخت های تصمیم

۹. خوشه بندی

۱۰. -K- نزدیک ترین همسایگی(KNN)

۱۱. شبکههای عصبی مصنوعی

۱۲. رگرسیون به کمک SVM و SVMهای بدون سرپرستی

۱۳. یادگیری شبکههای بیزین

۱۴. کشف علی (Causal Discovery) با استفاده از شبکه های ببرین

15. نمونه کاربردهای یادگیری ماشینی در پزشکی

 

 
مراجع
 
1- Tom M. Mitchell. Machin Learning. McGraw- Hill, 1997


دفعات مشاهده: 1678 بار   |   دفعات چاپ: 53 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر