بیولوژی سیستمی

 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: بیولوژی سیستمی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  بیوآنفورماتیک
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

 
رئوس مطالب:

1. فلسفهی بیولوژی سیستمی

2. منشاء آنالیز در سطح سیستم ها

3. بیولوژی سیستمی و نقش آن در تحقیق زیستی – پزشکی
- تحقیقات پایه
- تحقیقات ترجمه ای
- ارتباط ثبت بالینی و بیولوژی سیستمی
 
4. طراحی تجربی
- ارتباط اکتشاف و علم وابسته به فرضیه
- طراحی ملاحظاتی برای دادههای دارای ابعاد بالا
5. تشخیص، کمی کردن و آنالیز پروتئین ها با کارایی بالا
با کارایی بالا DNA 6. تشخیص، کمی کردن و آنالیز
با کارایی بالا RNA 7. تشخیص، کمی کردن و آنالیز
 
6. راهکارهایی برای کاربرد و آنالیز تکنولوژی های با کارایی بالا

7. تجمیع قالبهای دادههای زیستی برای آنالیز پیشرفته
- تجمیع دادههای ژنومیک و پروتئومیک
- تجمیع و تنوع ژنومیک با دادههای فتوتیبی
- ساختار دادههای ژنومیک و تجمیع با دادههای بیان زن
 
8. بیولوژی محاسباتی bench work - تجمیع

9 . مثال هایی از طرح های بیولوژی سیستمی در آینده
- تجمیع دادههای ژنومیک و پروتئومیک
- تجمیع و تنوع ژنومیک با دادههای فتوتیبی
- ساختار دادههای ژنومیک و تجمیع با دادههای بیان زن
- تجمیع bench work و بیولوژی محاسباتی

10 . مثال هایی از طرح های بیولوژی سیستمی در آینده
 

 
مراجع
 
1- Foundations of Systems Biology, edited by Hiroaki Kitano, Massachusetts Institute of Technology 2001 .
2- Systems Biology A Textbook, Klipp, E. , Liebermeister, W. , Wierling, C. , Kowald, A. ,Lehrach, H. , Herwing, R. , WILEY- VCH Verlag GmbH2009 .
3- Systems Biology in Psychiatric Research From High- Throughput Data to Mathematical Modeling, Edited by Felix Tretter, J. Gebicke- Haerter, Eduado R. Mendoza, and Georg Winterer, WILEY- VCH Verlag GmbH2010 .
4- Transcations on Computational Systems Biology IX, Corrado Priami (Ed)Springer- Verlag Berlin Heidelberg 2008


دفعات مشاهده: 1314 بار   |   دفعات چاپ: 48 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر