تحلیل سیستم ها برای مدیریت اطلاعات پزشکی – بهداشتی

 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: تحلیل سیستم ها برای مدیریت اطلاعات پزشکی – بهداشتی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

 
رئوس مطالب:

1. تعریف سیستم و مشخصات آن

2. کارایی عملیاتی تناسب و میزان تأثیرگذاری سیستم

3. چرخه حیات سیستم یا محصول
 
4. واسطهای ارتباطی سیستم با محیط خارج و مشکلات آن

5. نقشهای سازمانی در تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم
 
6. تعاملات سیستم با محیط عملیاتی

7.تحلیل مأموریت سیستم و کاربردهای نمودار مورد کاربر
 
8. مدل های عملیاتی

9 . مدل های فاز، حالت های عملیات

10 . تجزیه و تحلیل و طراحی مشخصهها

11. تحلیل سیستم ها

12. مدل های توسعه، فازهای ارزیابی و آزمایش

13. استخراج نیازمندیها و قابلیت پیگیری

14. ساختار طراحی سیستم

15. توسعه اجزاء

16. تحلیل و طراحی واسطههای سیستم

17. تجمع سازی سیستم – انسان

18. مستندات طراحی

19. تحلیل کارایی

20. پایایی و پشتیبانی

21. مدیریت پروژه
 

 
مراجع
 
1- Modem System Analysis and Design, International Edition, 4th Edition, Jeffrey Hoffer,Joey George, Joseph Valacich, Jun 2004 .
2- System Analysis, Design, and Development: Concepts, Principles, and Practices, 2005
Wiley, Charles S, Wasson


دفعات مشاهده: 1259 بار   |   دفعات چاپ: 42 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر